11 November 2008

ReGiOnAL CoNVenTiOn Of StUdEnT DeVeLoPMeNt PHuKeT, THaiLaNd

konvensyen anjuran hal ehwal pelajar yang di ketuai oleh TNC,Dato' Dr. Ahmad Faiz Hj. Hamid telah diadakan di Phuket,Thailand pada 29-31 oktober 08. konvensyen ini bertujuan untuk memberi pendedahan aspek-aspek tentang mobiliti pelajar,kepimpinan,komuniti,industri link dan sebagainya. banyak pengetahuan yang diperolehi daripada pembentangan oleh jemputan khas dari empat buah negara yang terdiri daripada Malaysia, Singapura, Thailand dan Indonesia. Tan Sri Dr. Nordin Kadri turut membentangkan kertas kerjanya. seramai 6 orang wakil SRMUUM telah menghadiri konvensyen tersebut yang terdiri dari Mohd Taufiq (Presiden), Mohd Zaki (Timb. Presiden), Syahirul ( PR), Karimi (Exco), Ernelizzah (Exco), & Marizan. terima kasih diucapkan kepada pihak HEP kerana memberi peluang kepada SRM dan memberi penghargaan seperti ini kepada SRM UUM..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...