1 Februari 2000

About

Sekretariat Rakan Muda UUM (SRM UUM) merupakan satu unit badan pelajar yang ditubuh dibawah naungan Kementerian Belia dan Sukan untuk membuka peluang kepada golongan mahasiswa secara lebih meluas untuk menyertai dan merancang pelbagai aktiviti Gaya Hidup yang sihat melalui aktiviti-aktiviti seperti kesukarelaan,kesukanan, kemasyarakatan dan sebagainya melalui 7 gaya hidup dan 3 program utama bersama tema yang dipegang.

"YAKIN BOLEH GEMILANG"

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...